Ζώο που φταρνίζεται συνέχεια

Πως λένε το πονηρό ζώο που φταρνίζεται συνέχεια;

Αλεψού!