Ζάμπλουτη κότα

Πως λέγεται η ζάμπλουτη κότα;

Φραγκό-κοτα.

——————————–

Πως λέγεται το έντομο που είναι μέσα σε ταξί;
Εντωμεταξύ.