Υπόλοιπες μανάδες

Τι κάνει η μητέρα της μικρής Αννούλας στην Αννούλα που δεν το κάνουν οι υπόλοιπες μανάδες για τα παιδιά τους;

Μνημόσυνο.