Υπεράσπιση

Μπαίνει ένας τύπος σε ένα οπλοπωλείο και ζητάει ένα πιστόλι.
– Το θέλετε για υπεράσπιση; λέει ο υπάλληλος.

– Όχι, αυτή θα την αναλάβει ο δικηγόρος μου, λέει ο τύπος.