Υγρό και τεντωμένο

Πως λέγεται το πράγμα που πριν το φορέσεις είναι στεγνό και όταν το φορέσεις γίνεται υγρό και τεντωμένο;

Στολή δύτη.