ΑΝΕΚΔΟΤΟ | Η κολώνα

ΑΝΕΚΔΟΤΟ | Η κολώνα

ανεκδοτο

Ήταν ένας τύφλα στο μεθύσι και χτύπαγε το κεφάλι του σε μια κολώνα.

Περνάει αλλος ένας μεθυσμένος από δίπλα και του λέει :
– Χτύπα, χτύπα! Έχει φώς επάνω!