Χορεύει νησιώτικα

Πως λέγεται ο βασιλιάς των ζώων που χορεύει νησιώτικα;

Λιοντάααριιι-ντάρι-ντάρι-ντάρι-ντάρι!!!