Χέρια, κεφάλι και πόδια

Πως λέγεται εκείνος που έχει μόνο χέρια, κεφάλι και πόδια;

Χαμένο κορμί.