Χαπακωμένος σκύλος

Πως αλλιώς λέγεται ο χαπακωμένος σκύλος;

Speed-Bull.