Χαμένο δεκάευρω

Χαμένο δεκάευρω

– Μπαμπά, βρήκα στο δρόμο ένα χαμένο δεκάευρο!
– Και που ήξέρες ότι το δεκάευρω είναι χαμένο;

– Επειδή το έψαχνε ένας κύριος!