Χαλασμένο γιογιό

Πως λέγεται το χαλασμένο γιογιό;

Γιογιόκ.

——————————

Πως λέγεται το φυτό που το κάνει συνέχεια;
Φύκι-φύκι!