Τυχερά παιχνίδια

Πως λέγεται το ερπετό που παίζει τυχερά παιχνίδια;

Προπόδειλος.