Τύφλα στο μεθύσι

Πως λέγεται ο Άγιος Βασίλης που είναι τύφλα στο μεθύσι;

Βασιλό-πιτα.