Τρώει ψάρια και βρωμάει

Τι πετάει, τρώει ψάρια και βρωμάει;

Ο πελεκλάνος.