Τρία χρόνια γάμου

Στον πρώτο χρόνου ενός γάμου ο άντρας μιλάει και η γυναίκα τον ακούει.
Στο δεύτερο χρόνο η γυναίκα μιλάει και ο άντρας την ακούει.

Στον τρίτο χρόνο μιλάνε και οι δύο μαζί και οι γείτονες τους ακούνε.