Τρεις στατιστικολόγοι

Τρεις στατιστικολόγοι πηγαίνουν για κυνήγι σε μια λίμνη.
Ύστερα από λίγο εντόπισαν μια πάπια να πετάει.

Ο ένας στατιστικολόγος πυροβόλησε λίγο πιο πάνω από τον στόχο.
Ο δεύτερος στατιστικολόγος πυροβόλησε λίγο πιο κάτω από τον στόχο.
Ο τρίτος στατιστικολόγος είπε “Την πετύχαμε.”