Τραγουδιστής στην πόρτα σου

Πως καταλαβαίνεις πως υπάρχει ένας τραγουδιστής στην πόρτα σου;

Επειδή δεν μπορεί να βρει το κλειδί και δεν ξέρει πότε πρέπει να μπει.