Το τυχερό μπουκαλι

Μια ξανθιά ανοίγει ένα μπουκάλι αναψυκτικού και κοιτάζοντας το καπάκι, είδε ότι έγραφε :
”Συγχαρητήρια! Κερδίσατε ένα καπέλο”

Η ξανθιά βάζει το καπάκι στο κεφάλι της και αναφωνεί :
-Πωπώ και μου πάει!!!