Το θηλαστικό

Πως λέγεται το θηλαστικό που είναι πράσινο, ζει στην Αυστραλία και πηδάει;

Αγγουρό.