Γρίφος λογικής – Το σπίτι

Γρίφος λογικής – Το σπίτι

γριφοι λογικης

Είναι ένα μεγάλο πράσινο σπίτι.

Μέσα στο πράσινο σπίτι υπάρχει ένα άσπρο σπίτι.

Μέσα στο άσπρο σπίτι υπάρχει ένα κόκκινο σπίτι.

Μέσα στο κόκκινο σπίτι  υπάρχουν πολλά μωρά.

Τι είναι;