το πρώτο του μάθημα

Ένας νεαρός αποφασίζει να γίνει μπασίστας. Γυρνάει μετά το πρώτο του μάθημα στο σπίτι.
-Τι μάθατε σήμερα; τον ρωτάει ο πατέρας του.

-Έμαθα την E στην τέταρτη χορδή, του λέει ο γιος του.
Στο επόμενο μάθημα, η ίδια ερώτηση από τον πατέρα, ”Έμαθα την F στο πρώτο τάστο της τέταρτης χορδής” απαντάει ο γιος.

 Στο τρίτο μάθημα : ”Έμαθα τη F# στο δεύτερο τάστο” κλπ.
Στο έβδομο μάθημα γυρνάει ο γιος και λέει στον πατέρα :
-Τέλος τα μαθήματα, τώρα είμαι έτοιμος για το πρώτο μου gig.