Το Πόντιο ψάρι

Πως πέθανε προτελευταίο Πόντιο ψάρι;

Πνίγηκε.
Και το τελευταίο ;
Βγήκε έξω να κηδέψει το προτελευταίο.