Το πληκτρολόγιο και η ξανθιά

Γιατί οι ξανθιές βάζουν μια φάκα δίπλα στο πληκτρολόγιο;

Για να πιάσουν το ποντίκι!