Το ποντίκι και η γάτα

Είναι ένα ποντίκι που πέφτει μέσα σε ένα βαρέλι με κρασί.
Περνούσε μια γάτα από εκεί και άκουσε τις φωνές του.
– Θα σε σώσω, του λέει, αλλά μετά θα κάτσεις να σε φάω.

– Καλύτερα να φαγωθώ από το να πνιγώ, της λέει το ποντίκι.
Απλώνει η γάτα το πόδι της και τραβάει το ποντίκι από το βαρέλι.
Τότε το ποντίκι το βάζει στα πόδια.
– Που πας; λέει η γάτα. Υποσχέθηκες ότι θα κάτσεις να σε φάω!
– Θα πρέπει να με συγχωρήσεις, απαντάει το ποντίκι. Όταν σου το είπα, ήμουν μεθυσμένος!