Το πιάνο

Για ποιό λόγο δημιουργήθηκε το πιάνο;

Για να μπορεί ο μουσικός να ακουμπάει πάνω την μπύρα του.