Το παιδί ξυπνάει στις τρεις τα χαράματα

– Γιατρέ μου, το παιδί ξυπνάει στις τρεις τα χαράματα και δεν ξανακοιμάται, τι να τον κάνουμε;

– Φούρναρη.