Το νόμισμα

Περπατούν στο δρόμο ένας άγιος βασίλης, μια έξυπνη ξανθιά και μια ξανθιά.
Όπως πηγαίνουν βρίσκουν στο δρόμο ένα νόμισμα. Ποιός θα σκύψει να το πάρει;

Η ξανθιά γιατι οι άλλοι δύο δεν είναι υπαρκτά πρόσωπα!