Το μηδέν

Τι είπε το μηδέν στο έξι;

– Σου πετάει μαι τρίχα!

———————————————–

Πως λέγονται οι πέφτουλες λύκοι;
Γκομενιλύκοι!