το κίτρινο φρούτο

Πως λέγεται το κίτρινο φρούτο που το κάνει συνέχεια;

Λεμουνάκι.

————————-

Πως λέγεται το διαζύγιο στα αραβικά;
Τάχα άλλαταχάλασα.

————————-

Πώς λέγονται τα παιδιά του χοίρου;
Χοιροπέδες.