Το καινούργιο

– Το άκουσες; Βγήκε καινούργιο προφυλακτικό!
– Σοβαρά; Και τι κάνει;

– Όταν σπάσει, μιλάει!
– Αλήθεια; Και τι σου λέει;
– Να σας ζήσει!