ΚΑΜΜΕΝΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ – Το έκανα με τη γυναίκα σου

ΚΑΜΜΕΝΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ

– Το έκανα με τη γυναίκα σου Καθιστέ Βούβαλε.
– Και εγώ με τη δικιά σου γυναίκα Τρελό Άλογο!

– Είμαστε Απάτσι. 😂