Το αρχαιότερο επάγγελμα

Είναι ένας αρχιτέκτονας, ένας χειρουργός και ένας πολιτικός, οι οποίοι διαφωνούν για το πιο είναι το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο.
– Το δικό μου επάγγελμά είναι το αρχαιότερο, καυχιέται ο αρχιτέκτονας, επειδή ο Θεός ήταν ο αρχιτέκτονας του κόσμου.

– Σίγουρα το δικό είναι το αρχαιότερο επάγγελμα, λέει ο χειρούργος, επειδή για να πλάσει ο Θεός τη γυναίκα χρειάστηκε να πάρει κομμάτι από το πλευρό του Αδάμ.
– Δεν είναι έτσι τα πράγματα, τους λέει ο πολιτικός. Το δικό μου επάγγελμα είναι το αρχαιότερο επειδή πριν από οτιδήποτε άλλο υπήρξε 
το χάος!

 

Λέει ένας φίλος στον άλλο :
– Άσε αυτή η κρίση είναι χειρότερη από το διαζύγιο μου! Έχω χάσει τη μισή περιουσία μου και ακόμα είμαι παντρεμένος!