Τι ύψος πρέπει να έχω

– Γιατρέ, τι ύψος πρέπει να έχω για τα 100 κιλά μου;

– Δύο μέτρα.
– Να βρε, είδες; Δεν είμαι χοντρός, κοντός είμαι.