Τι θα προτιμούσες; Τα 10 διλήμματα

Τι θα προτιμούσες; Τα 10 διλήμματα

τι θα προτιμουσες

Εσύ θα διαλέξεις το Α ή το Β στις 10 πιο δύσκολες αποφάσεις; Τι θα προτιμούσες?