Τι κοινό

Ένας άντρας περπατάει σε τεντωμένο σκοινί σε ύψος 500 μέτρων από το έδαφος.
Ένας δεύτερος άντρας έχει κατεβασμένο το σώβρακο του και του κάνει στοματικό μία γριά ογδόντα χρονών.

Τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο άντρες;
Και οι δύο σκέφτονται ταυτόχρονα : ”Μη κοιτάξεις κάτω…Μη κοιτάξεις κάτω…”.