Τι κοινό έχουν

Τι κοινό έχουν όλες οι ξανθιές;

Τίποτα που να μπορούν να σκεφτούν.