Τι κάνατε σήμερα στο σχολείο

– Τι πείραμα κάνατε σήμερα στο σχολείο Τοτέ;
– Μάθαμε πως να φτιάχνουμε δυναμίτη!

– Και αύριο τι θα κάνετε στο σχολείο;
– Εεεεε, έβαλα λίγο δυναμίτη παραπάνω και τώρα δεν έχουμε σχολείο…