Τι γράμματα

– Παιδί μου τι γράμματα είναι αυτά; Δεν μπορούσα να διορθώσω με τίποτα την έκθεση σου! Γιατί δεν προσπαθείς να τα φτιάξεις λιγάκι;

– Γιατί κυρία όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω γιατρός!