Τι είπε το ποντίκι

Τι είπε το ποντίκι στη μάνα του όταν πιάστηκε στη παγίδα;

MOTHER FAKA