Τι είναι άσπρο και γελάει;

Τι είναι άσπρο και γελάει;

Η ζάχαχαχαχαχαχαχαρη…