Θα βρω πότε έχεις γενέθλια!

Θα βρω πότε έχεις γενέθλια!

Θα βρω πότε έχεις γενέθλια με 5 απλές μαθηματικές πράξεις!

 

Θα βρω την ημερομηνία των γενεθλίων σου!