Ταύρο στο κρεβάτι

– Γιατρέ μου βοηθήστε με. Θέλω να κάνω τον άντρα μου ταύρο στο  κρεβάτι!

– Ωραία, ας αρχίσουμε από τα κέρατα. Γδυθείτε παρακαλώ…