ΚΑΜΜΕΝΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ – Τά κανα

ΚΑΜΜΕΝΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ – Τά καναανεκδοτο

Μια μέρα ήταν ένα παιδί που το έλεγαν Τάκανα.

Την επόμενη ημέρα το παιδί χάνεται.
Το φωναζει η μάνα του.

– Τάκανα! Τάκανα!
Περνάει ένας περαστικός και της λέει:
– Ωραία. Τραβήξτε τώρα και το καζανάκι.