Ο πύργος της Πίζας

– Γιατί έχει στραβώσει ο πύργος της Πίζας παιδιά;

δείτε το