Γάλλος μέθυσος αυτοκράτορας

Πως λέγεται ο Γάλλος μέθυσος αυτοκράτορας;

δείτε το