Λαρισαίος στο υπουργείο

Πηγαίνει ένας Λαρισαίος στο υπουργείο για μια δουλειά.
– Θα ήθελα να δώ τον υπουργό.
– Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να δείτε τον υπουργό επειδή συσκέπτεται, του λέει η γραμματέας.

δείτε το