Ένας βάρβαρος

Στο δημοτικό μαζί με όλα τα παιδιά υπήρχε και ένας βάρβαρος.  Ο δάσκαλος δείχνει στο χάρτη το Μεξικό και λέει :

δείτε το