Ένα ζευγάρι από την Ιαπωνία τσακώνεται

Ένα ζευγάρι από την Ιαπωνία τσακώνεται μέσα στο λεωφορείο.

Ο άντρας λέει στη γυναίκα “Sukjtaki!”.

δείτε το