Ψυχωτικός και νευρωτικός

Ποιά είναι η διάφορα μεταξύ ενός  ψυχωτικού και ενός νευρωτικού;

δείτε το