Είμαι και πολύ ωραίος

oreos
Εϊμαι και πολύ ωραίος

 

paei

 

paidi

 

pairnei